مزایای اتوکلاو FLASH_CUBIC  نسبت به اتوکلاو های معمولی:
* قابلیت استریل در زمان بسیار کم(فوق سریع)
*قابلیت جابجایی آسان از محلی به محل دیگر
*قابلیت اتصال  USB جهت ذخیره سازی اطلاعات