دارای نمایندگی فعال فروش و خدمات پس از فروش
9 تیر 1398
بازدیدهای منظم دوره ای از استان ها و شهرهای مختلف جهت ارتباط مستقیم با مشتریان در راستای بهینه کردن کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش